DEN HAAG - De kans dat het vogelpestvirus muteert tot eengevaarlijk nieuw, zogeheten pandemisch, virus is groter danaanvankelijk was aangenomen. Mensen raken makkelijker besmet danwas verwacht en het virus blijkt nu ook van mens tot mens te kunnenoverspringen. Dat heeft viroloog M. Koopmans van het RIVM donderdagtijdens een informatierondje aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Inmiddels zijn er 35 mensen besmet met het virus. Het merendeelwerkte in ruimingsploegen. Verder zijn er een dierenarts bij,iemand die kippen vergast en drie pluimveehouders. Twee van deslachtoffers zijn familie van een ruimer. Hieruit leidt Koopmans afdat het ook van mens tot mens overspringt.

Doordat in dezelfde groep mensen ook het gewone griepviruscirculeert, bestaat er een "verhoogd risico op het ontstaan vaneen pandemisch griepvirus", aldus de onderzoekster. De kans datdit ook echt ontstaat is klein maar "niet exact te voorspellen".