BAGDAD - Donderdagavond hebben zich in Bagdad zwareexplosies voorgedaan kort nadat de autoriteiten luchtalarm haddengegeven. Dat was op beelden van de Amerikaanse zender CNN te zien.Dikke zwarte rookkolommen staken duidelijk af tegen de oplichtendehorizon.

Een van de getroffen gebouwen zou volgens correspondenten terplekke vermoedelijk het ministerie van Planning zijn. Ook anderebelangrijke gebouwen zouden getroffen zijn. Experts meenden zowelTomahawks als zware penetrerende bommen te horen.

Geen slachtoffers

De Iraakse radio meldde dat verscheidene woonhuizen van SaddamHussein en zijn familie zijn geraakt. Dat bleek echter al gebeurdte zijn tijdens de eerste golf van bombardementen op Irak, in denacht van woensdag op donderdag. Daarbij zouden geen slachtofferszijn gevallen.

Branden in diverse gebouwen

Beelden uit de hoofdstad tonen branden in diverse groteflatgebouwen in het centrum. Vermoedelijk zijn het regeringsgebouwenzoals ministeries en communicatiecentra.

De Iraakse luchtverdediging in en om de stad onthaalde deprojectielen op een spervuur van luchtdoelgranaten. Debombardementen duurden ruim een uur, daarna werd in de stad hetsein 'alles veilig' gegeven.