DEN HAAG - Een informeel gesprek tussen CDA-vice-fractievoorzitter Verhagen en PvdA-leider Bos heeft donderdagochtend nog niet geleid tot herstel van vertrouwen tussen beide partijen. 'Dat verander je niet van de ene op de andere dag", zei Verhagen na afloop van het onderhoud.

Hij gaf aan Bos in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk te hebben gemaakt dat het CDA nog steeds zeer ontstemd was over de opstelling van de PvdA in het Irak-debat. "Voor de PvdA moet duidelijk zijn dat je als toekomstige regeringspartner, ook moeilijke besluiten moet verdedigen. Zelfs als het Malieveld vol staat met demonstranten."

Volgens Verhagen is de PvdA afspraken die voorafgaand aan het debat over Irak waren gemaakt, niet nagekomen.

Bos verklaarde dat een aantal misverstanden uit de weg is geruimd, maar dat nog geen conclusies zijn getrokken. Verhagen zei dat de formatie niet is afgebroken, maar dat er eerst overeenstemming moet komen over het Irakbeleid voordat de andere onderwerpen aan de formatietafel aan de orde kunnen komen.