Moslims gaan vastenmaand in (video)

RIJSWIJK - Voor miljoenen moslims begint deze week de vastenmaand ramadan, de negende maand op de islamitische kalender.

Voor de meesten begint het vasten donderdag, maar er zijn ook moslims die vanaf dinsdag of woensdag van de dageraad tot zonsondergang geen voedsel en drank tot zich nemen.

Dat heeft te maken met de nieuwe maan. Zodra die te zien is, begint de ramadan. Moslimgeleerden zijn het erover oneens wanneer dat precies is. De vastenmaand eindigt rond 13 oktober met het Suikerfeest (id-al-fitr). De ramadan heeft zo'n bijzonder karakter, omdat de profeet Mohammed in die maand de eerste openbaringen van de Koran kreeg.

Populair

In Nederland houdt naar schatting 80 tot 90 procent van de moslims zich aan de ramadan. Dat komt neer op ongeveer 800.000 tot 900.000 mensen. Vanaf het begin van de dageraad tot aan zonsondergang zullen zij niet eten, drinken, roken en vrijen. De ramadan is de populairste van de vijf zuilen (pijlers) van de islam. Ook vele moslims die zelden een moskee van binnen zien, houden zich eraan.

Uitzonderingen

De verplichting om te vasten geldt niet voor kinderen, ongeneeslijk zieken en menstruerende vrouwen. Ook vrouwen die zwanger zijn of de borstvoeding geven, hoeven zich niet aan de ramadan te houden, als het vasten de gezondheid van het ongeboren of geboren kind kan schaden. Zij moeten echter op een latere tijd alsnog vasten.

Samenhorigheid

De ramadan is een tijd waarin de eenheid en saamhorigheid binnen en buiten het gezin centraal staan. De moslims halen de banden met de familie en vrienden aan via vaak feestelijke maaltijden. Na zonsondergang stromen de moskeeën vol met gelovigen die bij voorkeur met hun gezin in het gebedsgebouw eten. Het komt vaak voor dat zij buiten de iftar, de maaltijd die dagelijks het vasten afsluit, moeten nuttigen.

Koran

Daarna is het late gebed in de moskee, waarin een imam in 27 dagen de gehele Koran in het Arabisch reciteert. In Nederland halen moslims van Turkse en Marokkaanse afkomst daarvoor vaak voorgangers uit hun land, maar de Surinamers, die al twintig jaar over een eigen imamopleiding beschikken, hebben inmiddels tientallen veelal jonge mensen die de hele Koran uit hun hoofd kennen en hem reciteren.

Irak

De Iraakse bevolking hoopt dat de vastenmaand dit jaar met minder geweld gepaard gaat dan de afgelopen jaren. Ramadan stond sinds de val van dictator Saddam Hussein in april 2003 synoniem met geweld.

De plaatsvervangende commandant van de Amerikaanse troepen in het land, generaal Ray Odierno, denkt dat de vermindering van het aantal aanslagen van de laatste tijd een trend is. Als dat juist is, zouden de Verenigde Staten gemakkelijker ertoe kunnen besluiten het aantal Amerikaanse militairen in het Arabische land te verminderen.

Gaza

In de Gazastrook houden de Palestijnen hun eerste ramadan onder het gezag van de radicale islamitische beweging Hamas. Leiders van Fatah en andere concurrerende bewegingen hebben aangekondigd tegen een verbod van Hamas in de komende weken op straat gebedsbijeenkomsten te houden. De angst voor schermutselingen met de politie is daarom groot onder de bevolking.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie