DEN HAAG - De files op de weg zullen afnemen met de invoering van zowel een kilometer- als een spitsheffing. De doorstroming is echter het meest gebaat als de opbrengst van de heffingen gestoken wordt in de aanleg van wegen. Er zijn dan wel nadelen voor het milieu en de verkeersveiligheid.

Dit concludeert het Ruimtelijke Planbureau (RPB) in een maandag verschenen studie, getiteld Beprijzing van het wegverkeer. De effecten op doorstroming, bereikbaarheid en economie.

Het planbureau onderscheidt drie heffingen. De eerste is een vlakke kilometerheffing (van 3,4 eurocent) ofwel een vast bedrag per afgelegde kilometer, die tot enige verbetering van de doorstroming in de spits leidt.

Doorstroming

Daarnaast is er een kilometerheffing met een congestie- of spitsheffing op drukke wegen (van 11 eurocent). Dan zal de doorstroming "duidelijk beter worden dan bij de vlakke kilometerheffing alleen", stelt het RPB. Het woon-werkverkeer en vooral het zogenoemde sociaalrecreatieve verkeer zullen in deze variant "nog iets meer afnemen".

In de derde variant geeft het rijk de opbrengst van de kilometer- en de spitsheffing 'terug' aan de burgers door gericht te investeren in infrastructuur, via de aanleg van nieuwe wegen en de verbreding van de zwaarst belaste wegvakken.

Milieu

Alle weggebruikers profiteren ervan, maar volgens het planbureau is deze variant nadelig voor het milieu en de verkeersveiligheid. Met meer auto's op de weg neemt de uitstoot van schadelijke stoffen toe, en ook het aantal verkeersongevallen en dus -doden. "Als je tegen meer emissies bent, moet je niet voor deze variant kiezen", aldus RPB-directeur Wim Derksen.

Niettemin zal in deze optie de welvaart het meeste stijgen. Uitgedrukt in reistijdwinst zou het volgens het RPB gaan om 994 miljoen euro op jaarbasis. "We moeten ons niet bij voorbaat rijk rekenen. Het gaat om ramingen", waarschuwde topambtenaar Wim Kuijken.

Eurlings

Hij verving minister Camiel Eurlings, die was verhinderd om het eerste exemplaar van de RPB-studie in ontvangst te nemen. Volgens Kuijken komt de studie "op een uitgelezen moment". De minister buigt zich momenteel over een eerste stap die moet leiden tot wegbeprijzing.

Kuijken wilde verder weinig kwijt, wel dat die stap gepaard moet gaan met variabilisering van de autobelastingen (bpm of aanschafbelasting en wegenbelasting) vanaf volgend jaar. Eurlings zal zijn plannen bekendmaken vlak voordat de Tweede Kamer in december zijn begroting bespreekt.