Jeugdgevangenissen functioneren ondermaats

DEN HAAG - De veiligheid van jongeren in jeugdgevangenissen is onvoldoende gegarandeerd. De veertien justitiële jeugdinrichtingen in Nederland slagen er niet in om jongeren goed te heropvoeden en te behandelen.

Ook doen zij onvoldoende aan het voorkomen van agressie en geweld. Dat staat in een inspectierapport dat maandag is aangeboden aan staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie.

Verscherpt toezicht

Vier inspectiediensten oordelen gezamenlijk dat de jeugdgevangenissen hun opdracht onvoldoende uitvoeren. In zes inrichtingen bestaat zelfs een ernstig risico op een onveilig leef- en behandelklimaat voor de jongeren. Zij zijn onder verscherpt toezicht geplaatst.

Albayrak vindt dat de inspecties een "bijzonder ernstig beeld" schetsen van de veiligheid in jeugdgevangenissen. "De conclusies liegen er niet om. Dit rapport geeft een duidelijk signaal af: zo kan het niet verder."

Verbetering

In overleg met de bewindslieden Ernst Hirsch Ballin (Justitie), André Rouvoet (Jeugd) en Sharon Dijksma (Onderwijs) heeft de staatssecretaris besloten aanvullende maatregelen te nemen ter verbetering van de veiligheid.

Het gaat onder meer om investeringen in het opleidingsniveau van personeel, het aantrekken van extra jeugdpsychiaters en verkleining van de groepen.

Het budget hiervoor is vrijgemaakt in de overheidsbegroting voor 2008, die volgende week wordt gepresenteerd. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen

De maatregelen komen bovenop ingrepen die al eerder werden aangekondigd. Bovendien bekijken de verantwoordelijke bewindslieden wat er verder nog moet gebeuren. Dit zal komend voorjaar resulteren in een pakket aanvullende maatregelen.

Alle veertien jeugdgevangenissen moeten een verbeterplan voorleggen aan de inspectiediensten. "Het gaat hier om de moeilijkste groep jongeren binnen de jeugdzorg. Dat betekent dat je alles op alles moet zetten om de risico's zo snel mogelijk te verminderen", zei hoofdinspecteur Joke de Vries van de inspectie Jeugdzorg. Zij presenteerde het rapport maandag.

Onderzoek

De vorige minister van Justitie, Piet Hein Donner, heeft in 2006 opdracht gegeven tot het onderzoek naar de veiligheid in jeugdgevangenissen. Dat is mede uitgevoerd door de inspecties van het Onderwijs, voor de Gezondheidszorg en voor de Sanctietoepassing.

Later deze maand wordt ook een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar jeugdgevangenissen gepubliceerd.

Tip de redactie