ROTTERDAM - De Coördinatiegroep Irakezen in Nederland wil een spoedoverleg met de overheid. In dat gesprek willen vertegenwoordigers van de verschillende groepen Irakezen onder meer praten over humanitaire hulp aan Irak, aldus een van de woordvoerders Iskander Salman.

De Coördinatiegroep Irakezen is woensdag in Rotterdam bijeen geweest om te praten over de crisissituatie in Irak. Er zijn afspraken gemaakt over informatievoorziening naar de Irakezen in Nederland, de overheid en media. Via de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) in Utrecht zijn drie telefoonlijnen geopend.

Een lijn is er speciaal voor Irakezen die zich in Nederland bedreigd voelen. "Met de overheid willen wij ook praten over hoe wij ons kunnen beschermen tegen eventuele provocaties als de oorlog uitbreekt. Daarnaast willen we kijken hoe wij een gezamenlijke solidariteit met de Nederlanders op gang kunnen brengen", licht woordvoerder Abdel Razaq toe.

Beide woordvoerders benadrukken dat er geen verdeeldheid heerst onder in Nederland wonende Irakezen. "Wij willen allemaal dat Saddam Hussein verdwijnt", aldus Salman. Wel is er verschil van mening over de wijze waarop Hussein moet worden verdreven; via internationale druk en het politieke isoleren van Hussein of via een oorlog.