DEN HAAG - De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn dit voorjaar verder gegroeid. Op 1 juli moesten 3100 kinderen langer dan negen weken wachten op zorg, op 1 april waren dat er nog 2100.

Dat heeft minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin geschreven aan de Tweede Kamer.

Volgens hem is de stijging voorzien en kan deze opgevangen worden met de 30 miljoen euro extra die hij eerder voor de jeugdzorg uittrok.

De minister erkent dat meer kinderen onder toezicht worden gesteld, zoals eerder deze week bekend werd, al is de toename volgens hem minder groot dan de berichtgeving aangaf.

Voogdij

De Raad voor de Kinderbescherming verwacht over 2007 20 procent meer onderzoeken te doen die moeten uitwijzen of een (voorlopige) ondertoezichtstelling of voogdij nodig is.

In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal kinderen dat onder toezicht is gesteld met 40 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder, laat Rouvoet weten.

Aandacht

De minister schrijft de toegenomen vraag naar jeugdzorg toe aan de grote aandacht voor de problematiek. Publiek en hulpverleners zijn daardoor een stuk alerter geworden. Deskundigen suggereerden dat jeugdzorgers sneller kinderen doorsturen naar de Raad voor de Kinderbescherming om het verwijt voor te zijn dat ze te slap hebben ingegrepen.

Hierbij wordt dan verwezen naar de zaak van het meisje Savannah. Volgens Rouvoet wijzen de cijfers niet op een dergelijk 'Savannah-effect': het percentage kinderen dat van een bureau jeugdzorg naar de kinderbescherming gaat is niet gestegen.

Spoeddebat

Tijdens een spoeddebat hekelden de oppositiepartijen de in hun ogen te slappe opstelling van Rouvoet als het gaat om de problemen in de jeugdzorg.

"Ik mis gevoel van urgentie bij de minister", stelde VVD'er Rita Verdonk." De mensen in de jeugdzorg staat het water tot aan de lippen."

De minister bracht daartegenin dat hij al het nodige in gang heeft gezet en nog van plan is. Zo kondigde hij aan nog dit najaar met een actieplan tegen bureaucratie te komen.

Belofte

Rouvoet liet zich door GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi niet verleiden tot de belofte dat de wachtlijsten eind dit jaar weg zijn.

Wel reageerde hij positief op een idee voor een landelijk meldpunt voor kinderen die crisisopvang nodig hebben. Dat kan landurige zoektochten naar crisisplekken voorkomen.