DEN HAAG - De accountant van bouwbedrijf Ballast Nedam, KPMG, wist hoe de grote bouwondernemingen onderling het werk verdeelden en verboden prijsafspraken maakten. Dat zei maandag J. de Bie, 'controller' bij Ballast Nedam, tegen de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Hij legde uit dat de aannemers zoveel mogelijk met gesloten beurzen werkten bij hun 'ondergrondse systeem'. Maar soms kwamen ze niet op 'nul' uit, en dan kon er dus niet verrekend worden door werk te verdelen. Dan werden 'valse' facturen verzonden. Die facturen waren zelfs voor een accountant niet van andere te onderscheiden, zei De Bie. Maar de accountant moet volgens hem wel geweten hebben dat zulke facturen bestonden.

De Bie had bij Ballast Nedam tot taak de schulden en vorderingen, die aannemers bij elkaar hadden doordat ze verboden afspraken maakten tijdens zogeheten vooroverleg, tegen elkaar weg te strepen. Als aan het einde van het jaar bleek, dat dit niet helemaal lukte, moesten de directeuren in de regio van de bouwbedrijven dat regelen.

Ze konden 'wederdiensten' verrichten en daarbij facturen gebruiken, die niet in verhouding stonden tot het werk dat ze verrichtten. Daarover werd gewoon BTW betaald en het telde ook mee bij de vennootschapsbelasting, die betaald moet worden over de winst van het bedrijf.

De Bie zei zijn eigen administratie, op papier en op diskettes, verbrand te hebben na de invallen van justitie in maart van dit jaar bij diverse bouwbedrijven.

/NIEUWS'Vooroverleg bij asfalteren gebruikelijk'