DEN HAAG - Het vervoersverbod voor pluimvee en broedeieren kan vanaf vrijdag wat minder streng, vinden de veterinaire experts van de Europese Unie. Ook bij het noodfonds worden de teugels gevierd. Bedrijven buiten de toezichtszone van 10 kilometer komen nu ook in aanmerking voor een vergoeding, heeft minister Veerman van Landbouw besloten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het noodfonds alleen open zou staan voor bedrijven binnen de zogeheten toezichtsgebieden, maar vorige week liet een meerderheid van de Tweede Kamer al weten een ruimere regeling te willen. Het Kamerlid Atsma (CDA) diende daartoe een motie in, omdat volgens hem ook bedrijven buiten de -kilometerzone ernstige schade oplopen. Dinsdag bleek dat minister Veerman daaraan gehoor heeft gegeven.

Brandgangen

Een poging van VVD-Kamerlid Oplaat om de minister tot grotere ruimingszones te verleiden haalde het niet. Alleen LPF'er Van den Brink steunde de motie van Oplaat, die erop gericht was een soort van brandgangen te creëren rondom verdachte bedrijven. Hierdoor zou het virus zich niet meer kunnen verspreiden.

De versoepeling van het vervoersverbod die de experts in Brussel dinsdag overeenkwamen, geldt alleen voor gevogelte en broedeieren buiten de 10-kilometerzones, zodat deze op transport kunnen. Het vervoers- en exportverbod blijft wel van kracht. Land- en tuinbouworganisatie LTO reageerde verheugd op deze toezegging.

Pony's

Tegelijkertijd verscherpte minister Veerman het vervoersverbod binnen de toezichtsgebieden. Door paardachtigen op te nemen in de regels, mogen in die gebieden nu ook geen pony's meer de weg op.

Het totale aantal verdachte bedrijven is dinsdag met negen opgelopen tot 44, het aantal besmettingen staat op 52. Het bedrijf in België waarop een verdenking rustte, blijkt definitief vogelpestvrij te zijn.