DEN HAAG - De PvdA steunt een aanval van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op Irak niet. Volgens partijleider Bos staat die "op gespannen voet met de internationale rechtsorde", omdat er geen mandaat is van de Verenigde Naties.

Bos zei dat dinsdag in het Kamerdebat over Irak. Wat de PvdA betreft kan er dan ook geen sprake zijn van politieke of militaire steun aan de oorlog, aldus Bos. "Geen mensen en geen materieel", zei de PvdA'er.

Kabinetsbeleid

Bos wilde niet zeggen of hij daarmee ook het beleid van het kabinet-Balkenende afwijst. Hij zei een aantal vragen te hebben over de Irak-brief die het kabinet dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd. Daarna komt hij tot een oordeel. Mocht Bos het kabinetsbeleid afwijzen, dan zou dat het einde van de kabinetsformatie van CDA en PvdA kunnen betekenen.

De CDA-fractie ondersteunt wel de kabinetslijn om politieke steun uit te spreken voor een militaire actie tegen Irak. De christen-democraten sluiten bovendien niet uit in de toekomst een Amerikaans verzoek voor een militaire bijdrage te zullen steunen. Zij zien in de huidige VN-resolutie 1441 voldoende legitimatie om in te grijpen. De PvdA betwijfelt de juridische basis, maar wil er sowieso niet politiek de "verantwoordelijkheid" voor dragen.

Bos benadrukte dat hij een oorlog tegen Irak nu "een verkeerde beslissing op het verkeerde moment" vindt. De PvdA-leider ziet nog mogelijkheden om met diplomatiek overleg binnen de Verenigde Naties tot een oplossing te komen. Bovendien had hij de wapeninspecteurs meer tijd willen geven.