LONDEN - De Britse premier Tony Blair verwacht dat de Irak-crisis de internationale politiek de komende generatie zal bepalen. Blair zei dat dinsdag in het Britse Lagerhuis, dat debatteerde en stemde over de Irak-crisis.

"Het bepaalt het patroon van de internationale politiek in de komende generatie. Het bepaalt de manier waarop Groot-Brittannië en de wereld de zogenaamde veiligheidsdreiging in de 21e eeuw benaderen, de ontwikkeling van de Verenigde Naties, de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten, de relaties binnen de Europese Unie en de manier waarop de Verenigde Staten omgaan met de rest van de wereld."

Beschuldiging

Blair beschuldigde Frankrijk er in harde bewoordingen van "onrealistisch" te zijn met zijn dreiging een veto uit te spreken over een tweede Irak-resolutie. Hij vergeleek de Irak-crisis met de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. "De lessen uit de geschiedenis en de opkomst van Hitler moeten worden toegepast in de Irak-crisis", oordeelde Blair.

Tegenstanders

Blair herhaalde zijn dreigement dat hij zal opstappen als Groot-Brittannië zijn troepen terugtrekt en Saddam president blijft van Irak. "Ik zal geen partij zijn in die gang van zaken." De oppositieleider Iain Duncan Smith verzekerde de regering van de steun van de Conservatieve Partij. Blair heeft vooral te vrezen van tegenstand uit zijn eigen Labour Party.

Een meerderheid van het Lagerhuis sprak later dinsdagavond zijn steun uit voor het voornemen van premier Blair samen met de Verenigde Staten militaire actie tegen Irak te ondernemen. Een motie tegen oorlog kreeg de steun van 217 parlementariërs, terwijl 396 leden van het Lagerhuis tegenstemden.