ROTTERDAM/DORDRECHT - De Irakese vluchtelingen in Nederland verdeeld op een mogelijke oorlog tegen Irak. Abdul Razak van de Iraakse Verenigingsraad betreurt het dat de diplomatie is mislukt. Een oorlog is in zijn ogen daarom "de enige oplossing om aan de spanningen in Irak en de instabiliteit in de regio een eind te maken". Iskander Salman van het Iraakse Democratisch Centrum noemt oorlog "een kortzichtige benadering".

Beide Irakezen vertegenwoordigen verschillende groepen Irakese vluchtelingen in Nederland. Ze vergaderen ook regelmatig met elkaar over de situatie in het land van Saddam Hussein. Veel Irakezen wachten volgens Razak al jaren in het buitenland om terug te keren in een stabiel thuisland, waar Saddam is verdreven. "Ze willen graag terugkeren om het land weer op te bouwen",aldus Razak. Dat bleek ook afgelopen week toen hij in Londen een ontmoeting had met andere Irakezen in ballingschap.

Internationale gemeenschap

Razak had graag gezien dat de internationale gemeenschap via de Verenigde Naties een oorlog tegen Saddam Hussein zou beginnen. "Zowel politiek als moreel gezien zou dat beter zijn geweest, omdat toch grote groepen mensen tegen een oorlog zijn. Deze is daardoor nu maatschappelijk gerechtvaardigd", aldus Razak. Daar staat volgens hem tegenover dat Saddam toch niet luistert en dus niet ontwapent. "Hij gaat door met het fabriceren van massavernietigingswapens en chemische wapens die hij nu ook zal gebruiken tegen de Amerikanen."

Theater

Volgens Salman was de toespraak van Bush een nieuwe voorstelling in zijn eigen theater. "Bush heeft van begin af aan al gezegd dat de Verenigde Staten er desnoods alleen op uit zouden trekken", zegt Salman. Oorlog is in zijn ogen te voorkomen door Saddam te blijven isoleren. Hij wijst daarnaast fijntjes op de mogelijkheid die de internationale gemeenschap, met Amerika voorop, heeft laten liggen om Irak te dwingen VN-resolutie 688 uit te voeren. Die hield onder meer in dat de dictator zou ophouden de mensenrechten in zijn land te schenden.

Daarom gelooft Salman niet direct dat Bush de bedoeling heeft een eind te maken aan de schendingen van mensenrechten en democratie in Irak te brengen. "Ik herinner me niet dat de Verenigde Staten door oorlog te voeren ooit een democratie tot stand hebben gebracht." Door de oorlog die nu op handen is zal Irak decennia worden teruggeworpen. "Dat zal niet snel een democratie opleveren."