TINTE - Basisschool Tintestein in Tinte (Zuid-Holland) krijgt woensdag van minister Van der Hoeven (Onderwijs) als eerste school in Nederland een veiligheidsvignet. De school krijgt het vignet omdat ze maatregelen heeft genomen om ongelukken op scholen te voorkomen.
minister Van der Hoeven

Het vignet is door de organisatie Consument en Veiligheid toegekend. Ze voert een campagne om de veiligheid op scholen te vergroten.

Jaarlijks belanden gemiddeld 18.000 kinderen na een ongeval op school op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Dat zijn gemiddeld 85 kinderen per schooldag. Een jaar geleden trok het ministerie ruim 60 miljoen euro uit voor de verbetering van de veiligheid op basisscholen.

Om het veiligheidsvignet te krijgen, moeten scholen onder meer de wettelijk verplichte risicoinventarisatie en -evaluatie laten zien. Ook moeten ze een plan opstellen om risicovolle gebieden aan te pakken.

Tintestein heeft onder meer een ontruimingsplan met de kinderen en de brandweer geoefend en heeft inmiddels al een aantal risicovolle gebieden aangepakt. Zo zijn kapstokhaakjes afgeschermd, zodat kinderen niet meer hun hoofd kunnen stoten als ze door de gang rennen. De hekwerken van het schoolplein zijn aangepast en er ligt een speciale bodem onder speeltoestellen op het schoolplein.