DEN HAAG - De Tweede Kamer kan zich binnenkort buigen over het wetsvoorstel van de PvdA om seks met dieren te verbieden. Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA) wil tevens het maken van en handelen in dierenporno strafbaar stellen.

"Ik wil met dit initiatief een einde maken aan de perverse praktijken van seks met dieren. Straks kunnen ook producenten van en handelaars in dierenporno drie jaar gevangenisstraf krijgen", aldus Waalkens, oud-dierenbeschermer van het jaar.

Volgens hem is het hoog tijd dat de wetgeving wordt aangepast, want nu is seks met dieren alleen strafbaar als het dier aantoonbaar lijdt en er sprake is van dierenmishandeling.

Hij wil daar vanaf en stelt voor om het plegen van seks met dieren te beschouwen als zedendelict. "Het is gewoon in strijd met de heersende zeden", vindt hij.

Films

Ook de verspreiding van foto's of films van bestialiteit via bijvoorbeeld internet is nog niet strafbaar.

Datzelfde geldt voor het bezit ervan, omdat zulke afbeeldingen nooit apart strafbaar zijn gesteld. Waalkens:

"Nederland loopt achter op dit terrein. Je wilt niet weten wat je op internet allemaal tegenkomt. Nederland is een draaischijf in de dierenporno-industrie. Naar verluidt komt 65 procent van de dierenporno uit ons land."