RHEDEN - Het blauwtongvirus heeft toegeslagen bij het Veluws Heideschaap, een zeldzaam huisdierras dat begin jaren zestig bijna was verdwenen en sindsdien zorgvuldig is terug gefokt.

Van de 150 schapen van de kudde in Rheden zijn ongeveer vijftig schapen ziek en is één schaap bezweken aan de ziekte. Dat heeft de herder van de kudde, Martine Otten, zaterdag gezegd

Blauwtong kan met name voor schapen dodelijk zijn. In Wierden (Overijssel) zijn ongeveer twintig schapen van het ras getroffen.

Kuddes

De negen kuddes met Veluwse Heideschapen in Nederland tellen nu samen ongeveer 1.300 volwassen dieren. Volgens Gerrit Pastink van de Stamboekvereniging Het Veluws Heideschaap en de Stichting Landelijke Werkgroep Schaapskuddes moeten dat er niet veel minder worden.

De gewenste ondergrens voor het behoud van het ras is 1.500 dieren. De kuddes worden door liefhebbers met een fokprogramma op peil gehouden.