DEN HAAG - Wouter Bos verwacht niet dat de kwestie-Irak tot een breuk leidt in de kabinetsformatie. Volgens hem zitten CDA en PvdA "dicht genoeg bij elkaar om eruit te kunnen komen". Bos zei dat maandag na afloop van een nieuwe onderhandelingsronde in de kabinetsformatie.

Eerder op de dag leek CDA-leider Balkenende geheel op de lijn van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje te zitten. "We hebben te lang spelletjes gezien van Saddam Hussein", aldus Balkenende voor aanvang van de besprekingen. "Daar kun je niet eeuwig mee doorgaan. Er komt een moment dat je moet zeggen: 'de tijd is op'."

Resolutie

Bos heeft er al diverse malen mee gedreigd de formatiebesprekingen te staken als het kabinet-Balkenende een aanval op Irak steunt zonder resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Alleen als zo'n resolutie door China zou worden geblokkeerd op oneigenlijke gronden, zou Bos een aanval op Irak zonder VN-mandaat kunnen billijken, zei hij vorige week nog.

Dat standpunt nuanceerde hij maandag enigszins. Hij suggereerde dat de PvdA een aanval op Irak eventueel ook zou kunnen steunen als Frankrijk een veto uitspreekt tegen de tweede VN-resolutie, mits die resolutie wel een meerderheid heeft in de Veiligheidsraad. "Zo'n situatie vraagt om een eigen afweging."

Premies

In de kabinetsformatie stonden maandag een aantal kliekjes op het menu. Het ging onder meer om de premies in de gezondheidszorg. De onderhandelaars zeiden iets dichter bij elkaar gekomen te zijn, zonder dat er knopen werden doorgehakt. Ook het integratiebeleid kwam maandag ter sprake.

Na de gesprekken van maandag is de zogenoemde tweede fase van de formatie afgerond. Alle onderwerpen zijn tweemaal aan bod geweest en de meeste zijn min of meer afgehandeld. De onderhandelaars kunnen zich nu concentreren op een aantal moeilijke kwesties die nog zijn overgebleven, waaronder het financieel beleid.