KOEWEIT - Waarnemers van de Verenigde Naties die de 200 kilometer lange Iraaks-Koeweitse grens in de gaten moeten houden, hebben maandag hun inspecties afgebroken. Zij stopten met alle operaties in de gedemilitariseerde zone.

De waarnemers wachten verdere instructies af, aldus een woordvoerder van de observatiemissie UNIKOM. Met het oog op een gewapend optreden tegen Irak begon de VN-missie vorige week haar burger- en militair personeel uit de zone terug te trekken. De zone is aan de Iraakse kant van de grens tien kilometer breed en aan de Koeweitse kant vijf kilometer.

UNIKOM is na de Golfoorlog van 1991 ingesteld. De missie telt militaire waarnemers uit de vijf landen die permanent lid van de Veiligheidsraad zijn - de VS, Groot-Brittannië, China, Frankrijk en Rusland - en een eenheid van 775 militairen uit Bangladesh, die ondersteunende werkzaamheden verrichten. Verder heeft de missie burgerpersoneel in dienst.