WASHINGTON/NEW ORLEANS - Twee jaar na de verwoestingen door de orkaan Katrina heeft de Amerikaanse president George Bush de zwaar getroffen stad New Orleans meer steun beloofd.

Op de begroting voor 2009 wordt nog eens 5,6 miljard euro gereserveerd voor de versterking van dammen die New Orleans de komende honderd jaar tegen overstromingen moeten beschermen.

Toezegging

Bush deed de toezegging woensdag tijdens een toespraak op een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de ramp. Volgens hem gaat het de stad van dag tot dag beter. Op 29 augustus 2005 was 80 procent van New Orleans overstroomd nadat op vijftig plaatsen dammen waren bezweken.

Nederlandse bedrijven als Royal Haskoning adviseren het Amerikaanse Army Corps of Engineers bij het herbouwen van de weggeslagen dijken. Volgens ingenieur Mathijs van Ledden, een van de zes Nederlandse ingenieurs die in New Orleans werkzaam zijn, moeten van de Amerikaanse opdrachtgevers de dijken in het jaar 2011 een beschermingsniveau hebben bereikt van honderd jaar.

Beschermingsniveau

"Honderd jaar beschermingsniveau lijkt indrukwekkend, maar in westelijk Nederland is de norm een beschermingsniveau van tienduizend jaar. Want een beschermingsniveau van honderd jaar betekent 1 procent kans per jaar, en dat elk jaar weer, om door een Katrina orkaanramp getroffen te worden", zegt van Ledden. "Het is daarom een goede eerste stap, maar het betekent dat iemand die 75 jaar in New Orleans woont 50 procent kans heeft om gedurende haar of zijn leven een dergelijke gebeurtenis mee te maken."

Het Congres heeft volgens de ingenieur zo'n 6 miljard dollar beschikbaar gesteld om de dijken op de juiste hoogte te brengen voor een honderd jaar beschermingsniveau. Van Ledden schat echter dat het echter zeker 10 miljard dollar zal gaan kosten. Voor een beschermingsniveau van vijfhonderd of duizend jaar zal nog eens 10 miljard extra moeten worden opgehoest.

Studie

Het Amerikaanse Congres heeft inmiddels opdracht gegeven een studie te doen naar langere termijnbescherming. Daarbij is opnieuw een beroep gedaan op Nederlandse expertise. Een soort Delta Plan voor New Orleans werd ontwikkeld met daarin een kosten en batenanalyse die uitwijst dat een hoger beschermingsniveau voor een dicht bevolkt gebied een goede investering is op de lange termijn.

Voorlopig is er genoeg werk. Aan de oostkant van New Orleans is volgens Van Ledden een stormvloedkering gepland waar ook andere Nederlandse bedrijven actief bij betrokken zullen zijn. Haskoning blijft zeker tot 2011 in de regio.