DEN HAAG - De PvdA wil volgens CDA-Tweede-Kamerlid Verburg te veel regelen in de kabinetsformatie. Dat ligt niet zo zeer aan partijleider Bos, die de onderhandelingen voert, als wel aan zijn fractie, zei ze zondag in het tv-programma Buitenhof.

"Aan de onderhandelingstafel gaat het goed'', aldus Verburg, "maar we moeten heel nadrukkelijk helder hebben dat er eerder minder regels moeten komen dan meer''. Dat inzicht is volgens haar nog niet voldoende in de PvdA-fractie doorgedrongen. Als voorbeeld van de volgens haar overdreven regelzucht van de PvdA noemde ze het voorstel van die partij om bedrijven te verpichten een minimaal aantal werknemers met een handicap in dienst te nemen.

Verburg pleitte er verder voor dat al tijdens de formatie contacten worden gelegd met werkgevers en werknemers, om zodra het nieuwe kabinet er zit een sociaal akkoord over loonmatiging te kunnen sluiten. Om de sociale partners over de streep te trekken zouden onder meer afspraken gemaakt moeten worden over de WAO en de financiële problemen bij de pensioenfondsen.

Voor Verburg staat het buiten kijf dat CDA-leider Balkenende opnieuw premier wordt, ook al was zijn optreden tijdens het Margarita-debat van woensdag "niet zijn sterkste''. "Ik denk dat we ons geen betere premier kunnen wensen.''