EINDHOVEN - De jeugdzorg in Noord-Brabant is onder de maat. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het functioneren van het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant dat in opdracht van de instelling zelf en de provincie is verricht.

Directeur Rita van Breugel van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zei woensdag in een reactie dat ze het in "grote lijnen" eens is met het rapport.

Volgens onderzoekers schiet het personeels- en communicatiebeleid tekort, is de dienstverlening niet optimaal en ontbreekt het aan heldere normen voor werkwijze en kwaliteit.

Om dit te veranderen trekt de provincie voor dit jaar een half miljoen euro uit. Voor 2008 en 2009 moeten daar nog enkele miljoenen bij.

Subsidie

Volgens Van Breugel krijgt Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant voor ieder kind vijf euro minder subsidie dan het landelijk gemiddelde. Op jaarbasis loopt de organisatie daardoor 2,5 miljoen euro mis.

Ze hoopt dat de provincie, vooruitlopend op een correctie door het Rijk, dit financiële verschil wegwerkt.

De directeur bestrijdt dat de dienstverlening matig zou zijn.

"De onderzoekers hebben medewerkers, managers, leden van de Raad van Bestuur en mensen van de provincie ondervraagd. Naar de mening van onze cliënten is niet gevraagd terwijl zij de enigen zijn die onze diensten afnemen."

Verlegenheid

Het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant werd in juli in ernstige verlegenheid gebracht toen bleek dat bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in Helmond een lange wachtlijst was ontstaan.

Ondanks de wettelijke norm bleek met 126 meldingen niets te zijn gedaan en waren 102 dossiers niet op tijd afgerond. Drie managers werden op non-actief gezet en de achterstand werd met extra inzet in de zomer weggewerkt.