KYOTO - Het Derde Wereld Water Forum is zondag in het Japanse Kyoto begonnen. De komende acht dagen overleggen 10.000 beleidsmakers, bestuurders, specialisten en andere belanghebbenden uit ruim 150 landen over oplossingen voor de talrijke problemen die met water te maken hebben.

Volgens de organisatie gaat het om de grootste internationale bijeenkomst over waterzaken ooit. Kroonprins Willem-Alexander hield tijdens de openingsbijeenkomst een toespraak, waarin hij benadrukte dat er veel meer moet worden gedaan om de wereldwijde watercrisis het hoofd te bieden.

Het vorige Wereld Water Forum was drie jaar geleden in Den Haag. Toen was Willem-Alexander voorzitter. De openingsceremonie werd indertijd opgevrolijkt met swingende muziek en dans. De opening in Japan bestond louter uit toespraken, waaronder een college van een ruim een half uur door de Japanse kroonprins over de Japanse binnenvaart in de Middeleeuwen.

Vanwege de crisis rondom Irak zag de Franse president Chirac af van een bezoek aan Kyoto. In een videoboodschap benadrukte hij dat toegang tot water een grondrecht is, maar dat het bedrijfsleven wel degelijk nodig is om de tekorten aan schoon water te lijf te gaan. Daarmee probeerde de Franse president een balans te zoeken in de belangrijkste discussie die op het waterforum gevoerd zal worden. Veel maatschappelijke organisaties zien immers niets in bemoeienis van het bedrijfsleven bij de watervoorziening in arme landen, omdat die bedrijven alleen op winst uit zouden zijn. Beleidsmakers benadrukken echter dat er vaak helemaal niets voor de bevolking gebeurt, als het bedrijfsleven buiten de deur wordt gehouden.

Op de wereld zijn 1,4 miljard personen verstoken van schoon water. Vorig jaar sprak de internationale gemeenschap op de wereldtop in Johannesburg nog af dat in 2015 het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater en primaire sanitaire voorzieningen moet zijn gehalveerd.