MAASTRICHT - "Je wilt als ouder het beste voor je kind. Als dat kind een talent heeft om te studeren, dan geef je je kind die kans.'' Met deze woorden deed minister Van der Hoeven (CDA) zaterdag in Maastricht een dringende oproep aan Marokkaanse en Turkse ouders om hun kinderen universitair en hoger beroepsonderwijs te laten volgen.

Zij sprak voor ongeveer driehonderd Marokkaanse en Turkse deelnemers aan een kennismakingsdag georganiseerd door de Werkgroep Allochtone Studenten (WAS) in samenwerking met de Universiteit Maastricht (UM) en de Hogeschool Zuyd.

Van der Hoeven kreeg bijval van de Marokkaanse consul L. Boutahar, die verwijzend naar de koran zei dat volgens Mohammed iedereen, man of vrouw, recht op onderwijs heeft. Refererend aan de kwestie-Irak zei hij: "De ontwikkelingen in de wereld boezemen ons angst in. We moeten bruggen slaan tussen culturen, en daarom moeten ouders hun kinderen stimuleren om te gaan studeren. Daardoor participeren Marokkanen beter in de Nederlandse samenleving.''