DEN HAAG - Het kabinet gaat werknemers die sparen voor verlof een bonus van 30 procent van het gespaarde bedrag geven. Het extraatje kan oplopen tot maximaal 5100 euro. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Het kabinet wil het werknemers op deze manier mogelijk maken hun werk een tijdje te onderbreken om bijvoorbeeld voor kinderen of een ziek familielid te zorgen of om te studeren. De zogeheten levensloopfaciliteit komt in de plaats van de spaarloonregeling, die per 1 januari wordt geschrapt.

Het systeem werkt heel eenvoudig. Werknemers kunnen maximaal 600 euro per jaar sparen voor verlof. In het eerste jaar mogen ze ook nog 2400 euro van hun spaarloonrekening meenemen, zodat het maximale spaarbedrag in dat jaar 3000 euro bedraagt. Het bedrag dat ten hoogste mag worden gespaard bedraagt 17.000 euro.

Bankrekening

Het sparen kan gebeuren via een bankrekening. Op het moment dat de werknemer verlof wil opnemen, keert de overheid de bonus uit. Het enige dat zij controleert is of het dienstverband daadwerkelijk wordt onderbroken.

Over het opnemen van verlof kan de werknemer individueel afspraken maken met zijn werkgever, maar het kan ook in CAO's worden geregeld. "De regeling is ook nog eens goed voor de werkgelegenheid, omdat bedrijven hun werknemers tijdens het verlof zullen willen vervangen", aldus De Geus.

Volgens de CDA-minister is de nieuwe regeling geen 'goedmakertje' voor het verdwijnen van het spaarloon. Het kabinet heeft een eigen beleid. Daarin staat centraal dat ook andere dingen dan werken van belang zijn in het leven, stelt de bewindsman.

Het kabinet raamt de kosten van de levensloopregeling op 200 tot miljoen euro per jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de spaarloonregeling. Volgens De Geus is de levensloopregeling overigens slechts een eerste stap van het kabinet om iets te doen aan verlofregelingen.

Begin

Vice-fractievoorzitter Verburg van het CDA spreekt in een reactie van "een bescheiden beginnetje". Het CDA had eerder gezegd dat de levensloopregeling ook moet kunnen worden gebruikt om eerder met pensioen te gaan, maar dat is volgens De Geus niet de bedoeling.

PvdA-Kamerlid Bussemaker noemt de regeling "absoluut onvoldoende". "Als je ziet wat dit kabinet allemaal geschrapt heeft, zoals de spaarloonregeling en de fiscale stimulering ouderschapsverlof, dan is het een grote wisseltruc."

"Het is aardig geprobeerd van het kabinet, maar het is wel een verslechtering voor werknemers. Het haalt het niet bij het spaarloon", aldus FNV-voorzitter L. de Waal in een eerste reactie op de 'verlofknip'.

De vakcentrale heeft berekend dat de huidige spaarloonregeling werknemers jaarlijks een belastingvoordeel van 300 euro oplevert, terwijl de verlofknip 180 euro oplevert. Bovendien vallen alle aftrekposten voor verlof weg, zoals de subsidie voor ouderschaps- en langdurig verlof, aldus de FNV. "Werknemers wordt een rad voor ogen gedraaid."

Ook het CNV reageert negatief. "Deze regeling is financieel onaantrekkelijker en bovendien veel beperkter dan de huidige spaarloonregeling. Die kan voor allerlei doeleinden worden aangewend, deze verlofregeling alleen voor tijd", aldus een woordvoerster.

Werkgeversvereniging VNO-NCW geeft er de voorkeur aan de problematiek rond de spaarloonregeling met de vakbeweging en de kroonleden te bespreken in de Sociaal-Economische Raad en daarover advies uit te brengen, aldus een woordvoerder. "Dat zullen wij het kabinet op 12 september ook voorstellen." Op die datum ontmoeten kabinet en sociale partners elkaar voor een eerste kennismakingsgesprek.