RIJSWIJK - De prijs van kippen en eieren zal de komende jaren omhoog schieten. Het welzijn van dieren moet beter, vindt minister Veerman van Landbouw. "Vleeskippen zakken na zes weken door hun poten onder hun eigen gewicht.'' In de hele intensieve veehouderij gaat het volgens Veerman maar om één ding: de laagste kostprijs.

Dat moet anders, het moet diervriendelijker, oordeelt hij. Veerman zegt zaterdag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad dat de pluimveesector totaal anders georganiseerd moet worden. "Pluimveehouders moeten zelf zorgen dat zij niet bij de eerste de beste ziekte in de problemen komen.''

Door de uitbraak van de klassieke vogelpest blijkt nu dat boeren nergens heen kunnen met hun afgemeste kippen en dat al na een paar dagen de eieropslag vol zit. "Daar zouden wij nieuwe regels voor moeten afspreken.'' Veerman sluit niet uit dat er bufferzones komen tussen pluimveehouderijen. Als er dan een virus uitbreekt, dan kan die minder snel overslaan naar andere gebieden. Zo'n regel is er al voor varkenshouderijen.

J. Wolleswinkel, voorzitter van de Nederlandse Organisatie Pluimveehouderij, kan zich wel vinden in de suggesties van Veerman. "Ook wij willen het welzijn van pluimvee verbeteren'', zo laat hij zaterdag in een reactie weten. Sinds 1999 liggen hier al plannen voor, maar het ontbreekt de sector aan geld om daadwerkelijk zo te gaan werken, aldus Wolleswinkel. "Wij worden bijvoorbeeld helemaal uit de markt geconcurreerd door goedkope producten uit Thailand en Brazilië. En die landen nemen het niet zo nauw met dierenwelzijn.''