LOS ANGELES - Het is niet waarschijnlijk dat de val van deIraakse president Saddam Hussein tot democratisering van anderelanden in het Midden-Oosten zal leiden. Dat staat in een geheimrapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zakenwaaruit de krant Los Angeles Times vrijdag citeerde.

President Bush verdedigde vorige maand een militaire actie tegenIrak met de theorie dat de democratie zich na de val van Saddamover de veelal autoritair geregeerde landen in het Midden-Oostenzal verspreiden. Volgens het rapport, dat onder een kleine groephoge regeringsfunctionarissen is verspreid, zullen deangstaanjagende economische en sociale problemen waarschijnlijkjarenlang de stabiliteit van de landen in het Midden-Oostenondermijnen. Van democratisering zal daarom voorlopig nietsterechtkomen. Bovendien zouden de Amerikanen niet van dedemocratisering profiteren.

Het anti-Amerikaanse sentiment is in delanden van het Midden-Oosten zo groot dat verkiezingen ertoe zoudenleiden dat er islamitisch-fundamentalistische regeringen aan demacht komen die de Verenigde Staten slechtgezind zijn. "Eenliberale democratie zal moeilijk tot stand komen", staat in hetrapport.Het document dateert van 26 februari. Op precies die dag zetteBush in een toespraak tot het American Enterprise Institute zijntheorie uiteen.