DEN HAAG - Eigenaars van pluimvee in heel Nederland moetenhun dieren binnenhouden. De ruimte moet goed zijn afgesloten van debuitenwereld om verdere uitbreiding van de klassieke vogelpest tevoorkomen.

Het ministerie van Landbouw heeft deze zogeheten ophokplichtvrijdag officieel afgekondigd, nadat minister Veerman de komendemaatregelen donderdag had bekendgemaakt. De AlgemeneInspectiedienst (AID) zal dit weekeinde controleren of deophokplicht goed wordt nageleefd.

Verder heeft Landbouw besloten dat levende vleeskuikens,vleeskalkoenen en vleeseenden in de vervoersbeperkingsgebieden vande Gelderse Vallei en Laren ook onder de opkoopregeling gaanvallen. De opgekochte dieren gaan naar een destructiebedrijf.