NIJMEGEN - De kwestie-Margarita heeft ervoor gezorgd dat meer mensen dan voorheen een slechte indruk hebben van het koningshuis. Acht procent had reeds voor de affaire een negatief beeld. Deze groep is na de affaire met 21 procent meer dan verdubbeld. Dat valt op te maken uit eendonderdag gepresenteerde landelijke telefonische enquête van De Vos & Jansen Marktonderzoek onder ruim Nederlanders.

Nederland is verdeeld over het informeren van de regering, als het gaat om onderzoek naar toekomstige leden van het koningshuis. Circa eenderde van de ondervraagden vindt dat het koningshuis de regering niet hoeft te informeren, 5 procent vindt dat dit alleen in bepaalde gevallen hoeft. Ongeveer hetzelfde percentage Nederlanders vindt dat dit wel moet gebeuren.

Premier Balkenende is in de beleving van de gemiddelde Nederlander niet daadkrachtig opgetreden in de hele affaire; hij scoort dan ook een magere voldoende voor zijn weifelende optreden.

Opgeteld vindt 45 procent dat hij de kwestie redelijk tot goed heeft afgehandeld. Van de ondervraagden vindt 80 procent dat de media te veel aandacht aan de zaak besteden.