AMSTERDAM - In 2010 zal meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking bestaan uit allochtonen van niet-westerse afkomst. Het straatbeeld wordt steeds kleurrijker, maar is niet evenredig verdeeld over de stad. Dat blijkt uit een advies van de Wetenschappelijke Raad voor Amsterdam (WRA). Het rapport is donderdag aan verantwoordelijk wethouder R. Oudkerk aangeboden.

In 1992 was minder dan tweevijfde van de Amsterdammers van allochtone afkomst. Op dit moment bestaat de bevolking in de hoofdstedelijke wijken Bos en Lommer, Geuzeveld/Slotermeer en Zuidoost al uit meer dan vijftig procent allochtonen. Het gaat dan vooral om Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen.

Het WRA-advies is gebaseerd op een studie van het SISWO, het Insituut voor Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De WRA richt zich in zijn advies vooral op de invloed van de buurt op sociale contacten.