UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen overwegen om ook in de zomer 2002 een dienstregeling in te voeren waarbij honderden ritten worden geschrapt. De NS-directie heeft 'dit idee' onlangs in een overleg met de vakbonden naar voren gebracht, bevestigde zaterdag bestuurder A. van den Berg van FNV Bondgenoten.

Het afgelopen jaar schrapte de NS op elke werkdag in de periode van 16 juli tot en met 2 september 300 treinen. Inmiddels werkt de NS met een dienstregeling waarbij in het weekeinde en op feestdagen treinritten zijn komen te vervallen. Deze regeling loopt in principe tot het einde van 2002.

De NS kampt behalve met een gebrek aan materieel ook nog steeds met een gebrek aan rijdend personeel. Bovendien is het ziekteverzuim bij het spoorbedrijf hoog. Machinisten en conducteurs kunnen moeilijk hun verlofdagen opnemen, hetgeen weer meer ziekteverzuim tot gevolg heeft.

Die 'negatieve spiraal' wil de NS doorbreken. Het opnieuw invoeren van een zomerdienstregeling, waardoor NS'ers vrije dagen kunnen opnemen, zou hierbij een mogelijkheid zijn om de druk op het NS-personeel te verminderen.

Ook in een nota wordt de invoering van een zomerdienstregeling als suggestie geopperd. Een woordvoerster van het spoorbedrijf benadrukte zaterdag dat deze nota geen officiële status heeft. Van concrete voorstellen is volgens haar geen sprake.