ELLEWOUTSDIJK/TERNEUZEN - De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt het toch verantwoord dat de Westerscheldetunnel vrijdag wordt geopend. Tijdens spoedoverleg woensdagavond tussen de inspectie en de rampenbestrijding in Zeeland zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulpverlening in de tunnel.

Dat maakte de Inspectie voor de Gezondheidzorg woensdag bekend. Maandag had de inspectie nog met klem geadviseerd de opening van de Westerscheldetunnel uit te stellen, omdat het op zeven punten schortte aan de hulpverlening in de tunnel.

De KPN heeft inmiddels gegarandeerd dat er vrijdag een directe telefoonverbinding is tussen de tunneloperator en de ambulancepost, de drie noodzakelijke communicatielijnen werken en er is ook een bruikbaar ambulancebijstandsplan gemaakt. Ten slotte is afgesproken dat Belgische ambulancediensten de helpende hand toe zullen steken aan de zuidkant van de tunnel. Op al deze punten bleven de veiligheidsplannen voor de Westerscheldetunnel volgens de inspectie tot dusverre in gebreke.

Burgemeester Barbé van Terneuzen zie in een eerdere reactie al dat in een brief aan de inspectie oplossingen zijn aangedragen "die de kou uit de lucht halen". Overigens bestreed hij dat de inspecteur de opening met klem heeft afgeraden. "Het was meer zoiets, dat zou ik niet doen", aldus Barbé.

Slechts advies

De inspectie kan in dit soort gevallen slechts adviseren, zij heeft bijvoorbeeld geen bevoegdheid om tot sluiting van de tunnel over te gaan. De inspectie heeft gewezen op de tekortkomingen, het is uiteindelijk aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de tunnel om voor de veiligheid van de weggebruiker te zorgen.

De veiligheid in de tunnel is al langer een heet hangijzer. Barbé en zijn collega Gelok van Borsele zeiden in 2002 zelfs dat zij de tunnel, direct na de opening door koningin Beatrix, zullen sluiten als de financiering van een beroepsbrandweer dan niet rond is. Deze kost de beide gemeenten 1,6 miljoen euro per jaar en dat kunnen zij niet opbrengen. Het Rijk vindt de brandweerzorg echter een taak van de gemeenten en komt niet met het geld over de brug.

Later aanvaardden beide burgemeesters het tekort aan beroepskrachten. Hoewel er twee jaar lang niet optimaal opgetreden kan worden bij calamiteiten, vinden zij de te leveren brandweerzorg door vrijwilligers aanvaardbaar en verantwoord.

De Rijksvoorlichtingdienst (RVD) gaat er vanuit dat de opening gewoon doorgaat en dat koningin Beatrix daarbij aanwezig is. De RVD was nog niet op de hoogte van het advies van de inspectie.