BRUSSEL - Er zijn geen banden tussen de Arabisch Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah en het extreemmoslimfundamentalisme. De inlichtingendiensten van de Belgische staatsveiligheid en de militaire veiligheid ADIV schrijven dat in een rapport voor het parlement dat uitlekte in diverse Belgische kranten.

Volgens de ADIV kan 'geen enkel ideologisch of organisch verband worden aangetoond tussen de Liga en de islamitisch-fundamentalistische bewegingen'. De Staatsveiligheid noemt de radicalisering van een deel van de allochtone jongeren 'een sociologisch verschijnsel'.

Strijd tegen 'zionistische overheersingsdrang'

De Liga, aldus de ADIV, strijdt vooral tegen 'de globalisering en de Amerikaanse en zionistische overheersingsdrang'. De dienst sluit een 'verwantschap' met een in het rapport niet nader genoemde sjiitische groepering uit Libanon evenwel niet uit, aldus De Standaard.

Wel waarschuwen de diensten voor radicale elementen in vertegenwoordigende moslimorganen, die gematigden onder druk zouden zetten om subsidies binnen te halen. Volgens de ADIV worden in sommige moskeeën jonge moslims gerekruteerd, maar de Staatsveiligheid heeft daarvan nog geen sporen gevonden.