TILBURG - Een massale preventieve ruiming van kippenbedrijven in de Gelderse Vallei is de enige mogelijkheid om een verdere uitbreiding van de klassieke vogelpest te voorkomen. Dat vindt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO.

De boerenorganisatie wil dat de overheid met de ruimingen begint aan de zuidelijke rand van het gebied. Aansluitend moeten ook alle andere pluimveebedrijven in dat gebied worden geruimd, aldus een woordvoerder.

De meeste besmette bedrijven liggen in Gelderland. "Het ligt voor de hand dat het grootste gevaar voor de Brabantse kippenboeren van die kant komt", stelt de zegsman. Het van buiten naar binnen ruimen van alle boerderijen in het besmette Gelderse gebied is volgens hem de enige mogelijkheid om het virus in te dammen. De ZLTO is echter ook ernstig verontrust door de melding dat bedrijven in Breskens en het Belgische Poppel mogelijk zijn besmet.

Noord-Brabant is de provincie met het meeste pluimvee. De ongeveer achthonderd bedrijven in het werkgebied van de ZLTO zijn goed voor ongeveer 23 miljoen vleeskuikens en leghennen. Het overgrote merendeel van die bedrijven is in Brabant gevestigd. Volgens de boerenorganisatie nemen de problemen bij de kippenboeren hand over hand toe. "Eieren en mest worden niet meer afgevoerd, net zo min als de volgroeide vleeskuikens. Een oplossing daarvoor is er niet."

Overheid

De ZLTO wil de komende dagen de ergste knelpunten inventariseren. De organisatie vindt ook dat de overheid financieel moet bijspringen, maar op wat voor manier en in welke mate, is nog onduidelijk.

De ZLTO dringt dagelijks bij de aangesloten boeren aan op het zo zorgvuldig mogelijk naleven van alle voorzorgsmaatregelen. "Veel meer kunnen we op dit moment niet doen", aldus de woordvoerder.