Koopkrachtverlies dreigt verder op te lopen

DEN HAAG - Het koopkrachtverlies voor burgers dreigt volgend jaar nog hoger uit te vallen dan eerder voorzien.

Twee maanden terug ging het Centraal Planbureau (CPB) er van uit dat huishoudens volgend jaar gemiddeld een kwart procent minder te besteden zullen hebben. Maar volgens ingewijden blijkt uit nieuwe ramingen dat het wel eens een half procent zou kunnen worden.

Maatregelen

Het kabinet wil maatregelen nemen om deze koopkrachtdaling zoveel mogelijk tegen te gaan. Minister Wouter Bos van Financiën heeft de Tweede Kamer voor de zomervakantie beloofd zich hiervoor in te zullen spannen.

Bos zei toen dat hij in elk geval wil voorkomen dat de lagere en middeninkomens moeten inleveren. Bos zei toen dat 'de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen'.

Bespreking

De meest betrokken ministers komen woensdag bijeen voor een eerste bespreking van de Rijksbegroting voor volgend jaar. De koopkrachtproblemen zullen daarbij naar verwachting aan de orde komen.

Volgende week en de week daarna vergadert het kabinet bijna dagelijks over de miljoenennota en de andere begrotingsstukken voor 2008. Die verschijnen op Prinsjesdag.

Tip de redactie