DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de Haagse gasexplosiezaak. De rechtbank in Den Haag sprak twee weken geleden het echtpaar vrij dat verdacht werd van schuld aan het incident waarbij in 2003 twintig gewonden vielen.

Een woordvoerster liet maandag weten dat het OM "niet inschat dat het gerechtshof in een hoger beroep anders zal oordelen".

Onzorgvuldig

Het OM verdacht T.M. (Marhé), de eigenares van een juwelierszaak aan de Herman Costerstraat en haar echtgenoot W.B. (Bindraban) ervan onzorgvuldig met gasflessen in de kelder van de winkel te zijn omgesprongen.

Volgens het OM was er geen andere oorzaak van de explosie mogelijk dan dat een van de flessen lekte. De rechtbank wees het rapport van onder meer TNO echter van de hand, zij vond het bewijsmateriaal niet toereikend om tot vervolging over te gaan.

Veroordeling

Wel werd M. veroordeeld voor het in dienst nemen van illegalen. De rechtbank besloot haar echter geen straf op te leggen, omdat zij "door de explosie al genoeg fysieke en materiële schade heeft geleden". Ook de jarenlange onzekerheid waarin de vrouw verkeerde door de voortslepende rechtszaak, speelde in deze beslissing mee.

De rechtszaak is zo laat in behandeling genomen, doordat de rechter het OM eerder niet-ontvankelijk verklaarde. Het OM had telefoongesprekken tussen de verdachten en hun advocaten afgeluisterd en bewaard en zo het verschoningsrecht van de advocaten geschonden.

Het OM kreeg later van het gerechtshof alsnog recht op vervolging.