VOORBURG - Nederland is verreweg het dichtstbevolkte land van de Europese Unie. Gemiddeld leefden in 2002 op elke vierkante kilometer 475 mensen. Dat zijn er 137 meer dan in België, het op één na dichtsbevolkte land van de Europese Unie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat gemeld in de brochure 'Nederland langs de Europese meetlat', die dinsdag is uitgekomen. Het dunstbevolkt is Finland. Een Fin heeft bijna dertig keer zoveel ruimte als een Nederlander.

Ierland

De 16,1 miljoen inwoners die Nederland in 2002 huisvestte, wijken ook in andere opzichten af van hun mede-Europeanen. Vooralsnog heeft Nederland na Ierland relatief de minste -plussers. Italië is momenteel het meest vergrijsde land, gevolgd door Griekenland en Zweden. Ongeveer een op de zes inwoners is hier jaar of ouder.

Vrouwen

Nederlandse vrouwen bereikten in 1985 nog bijna de hoogste gemiddelde leeftijd van Europa, maar dat is al lang niet meer zo. Vrouwen in de meeste andere Europese landen worden ouder dan Nederlandse vrouwen. Oorzaak is dat Nederlandse vrouwen relatief veel roken. Het oudst worden vrouwen in Frankrijk (83 jaar), Spanje en Italië (82,9 jaar). Nederlandse vrouwen worden gemiddeld 80,6 jaar.