DEN HAAG - Het voornemen om een databank aan te leggen met persoonsgegevens van Antilliaanse probleemjongeren is voorlopig van de baan. De rechtbank in Den Haag vindt de databank strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft het plan daarom geblokkeerd.

Dat blijkt uit een uitspraak die de rechtbank recent heeft gedaan in een kort geding dat was aangespannen door het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN).

Onaanvaardbaar

Het overlegorgaan vond het onaanvaardbaar dat Nederland een index wilde aanleggen met uitsluitend gegevens van Antilliaanse en Arubaanse jongeren en spreekt van een "rassendatabank". Het OCaN noemt de uitspraak een overwinning van het gelijkheidsbeginsel.

De zogeheten verwijsindex Antillianen is opgezet door voormalig minister Rita Verdonk (Integratie). Zij wilde Antilliaanse risicojongeren tot de leeftijd van 25 jaar apart in kaart brengen omdat de groep zeer mobiel is en zich niet altijd inschrijft in het bevolkingsregister.

Proef

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) had toestemming verleend voor een proef van twee jaar met de databank. De rechter heeft dat besluit vernietigd en het college opgedragen de zaak opnieuw te bekijken.

Het structureel verwerken van persoonsgegevens aan de hand van ras betekent volgens de rechtbank "een inbreuk op een fundamenteel rechtsbeginsel". De verwijsindex is ook een te zwaar middel om het beoogde doel te bereiken, staat in de uitspraak.

Verdonk

Verdonk had op verzoek van 21 gemeenten de databank uitgewerkt om overlast en criminaliteit door Antilliaanse jongeren aan te pakken en hun achterstandspositie weg te werken.

Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie zegt in een reactie dat het in gesprek gaat met deze gemeenten waar veel Antilliaanse en Arubaanse jongeren wonen. Doel is de jeugdigen op het rechte pad te krijgen.