AMSTERDAM - Zeven speurhondengeleiders die ervan worden verdacht bijna negen jaar lang geurproeven verkeerd te hebben uitgevoerd, worden strafrechtelijk vervolgd.

De hondengeleiders worden verdacht van meineed en valsheid in geschrifte, laat het Openbaar Ministerie in Zutphen weten. Het gaat om medewerkers van de oefengroep van politiekorpsen in Noord- en Oost-Nederland.

De rijksrecherche begon het onderzoek naar de hondengeleiders in november vorig jaar. Ze zouden zogeheten geuridentificatieproeven niet altijd 'blind' hebben uitgevoerd. Bij een geuridentificatieproef worden verschillende buisjes met een bepaalde geur naast elkaar gelegd.

In een van de buisjes zit de geur van de verdachte. Een speurhond moet een buisje uitkiezen dat bij de verdachte hoort of niet. Een hondengeleider mag niet op de hoogte zijn van de sorteervolgorde van de buisjes, omdat hij anders bewust of onbewust signalen aan zijn hond kan geven.

Strafbare feiten

Uit het onderzoek is volgens het OM gebleken dat de verdachten niet in alle gevallen hebben gewerkt volgens het reglement. In de betreffende processen-verbaal zouden zij echter wel hebben gemeld volgens de regels te hebben gehandeld. De strafbare feiten zouden zijn gepleegd van september 1997 tot maart 2006.

Volgens het OM zijn in de onderzochte periode 2685 geurproeven gedaan. Veroordeelden hebben een brief gekregen waarin staat dat zij bij de Hoge Raad herziening van hun vonnis kunnen aanvragen.