DEN HAAG - De brief aan de Tweede Kamer van premier Balkenende over de affaire-Margarita geeft niet de gewenste duidelijkheid. Dat vinden SP-Kamerlid Van Bommel en D66-Kamerlid De Graaf. Van Bommel hoopt dat prinses Margarita en haar man de door hen aangekondigde juridische procedure voortzetten, zodat betrokkenen onder ede kunnen worden gehoord.

Van Bommel zet nog steeds vraagtekens bij de rechtmatigheid van het BVD-onderzoek naar de (toen nog aanstaande) echtgenoot van de prinses. Er was twijfel aan de integriteit van De Roy van Zuydewijn en 'een ernstig vermoeden' dat de veiligheid van de Staat mogelijk in gevaar zou komen, staat in de brief. Maar waarop dat is gebaseerd, blijkt nergens uit, aldus Van Bommel.

Hij is in het bezit van correspondentie van de prinses en haar man aan oud-premier Kok en koningin Beatrix. Daarin stelt het paar dat het over een rapport beschikt waaruit blijkt dat het in hun woning in Amsterdam is afgeluisterd.

Signalen

Balkenende schrijft in zijn brief dat niet is vastgesteld dat overheidsdiensten het paar hebben afgeluisterd. Mochten er concrete aanwijzingen komen dat dit wel zo is, dan komt er nader onderzoek. Van Bommel wijst erop dat prinses Margarita signalen over het afluisteren al in 2001 heeft gegeven in haar brief aan Kok. De SP'er vindt het niet juist dat de uitkomsten van het onderzoek zijn doorgespeeld aan onder anderen de vader en de oudste broer van de prinses.

'Alles misgegaan'

Volgens De Graaf is er geen eind aan de onduidelijkheid over de gang van zaken gekomen. Wel is duidelijk geworden dat rond het onderzoek van de BVD 'alles mis is gegaan, wat kon misgaan', zegt D66-Kamerlid De Graaf dinsdagmorgen.

Het blijft volgens De Graaf moeilijk te beoordelen of de inlichtingendienst gerechtigd was een onderzoek in te stellen naar de echtgenoot van prinses Margarita, de nicht van koningin Beatrix die ruzie heeft met de koningin en andere leden van de koninklijke familie. Als er een ernstig vermoeden bestaat dat iemand een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde, dan kan de BVD onderzoek doen. Maar de brief geeft geen enkele indicatie daarvoor, aldus De Graaf.

Verbazing

Hij blijft zich erover verbazen dat de premier niet op de hoogte was van het onderzoek 'terwijl die toch elke week met de koningin praat'. Volgens De Graaf kan het niet door de beugel dat de resultaten van het onderzoek aan 'onbevoegde derden' zijn verstrekt. Het kabinet billijkt dat, aldus De Graaf.