RIJSWIJK - Om half acht gaan de stembureaus open voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de provinciale volksvertegenwoordiging. Volgens een peiling van Interview-NSS staan de beoogde partners in een nieuw kabinet, CDA en PvdA, op winst. In de Eerste Kamer, die op 26 mei door de nieuwe leden van Provinciale Staten wordt gekozen, halen CDA en PvdA een meerderheid, wijst deze peiling uit. De stembureaus sluiten om negen uur 's avonds.

Omdat de Statenverkiezingen indirect ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen, heeft de stembusgang van dinsdag zijn weerslag op de kabinetsformatie. Voor CDA en PvdA is het van belang dat hun beoogde kabinet ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen.

De kiezers lijken niet erg warm te lopen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De peiling van Interview-NSS voorspelt een opkomst van 46 procent, net zo hoog als de vorige Statenverkiezingen, in 1999. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van januari maakte nog 80 prcent van de kiezers de gang naar het stembureau.

Tot deze verkiezingen vormden Provinciale Staten het algemeen bestuur van de provincie, die uit hun midden een dagelijks bestuur koos in de vorm van het college van Gedeputeerde Staten. Volgens de Wet dualisering provinciebestuur zullen de nieuwe Staten volksvertegenwoordigers zijn die de hoofdlijnen van het beleid vaststellen en het bestuur (Gedeputeerde Staten) controleren. Gedeputeerden zijn niet langer lid van Provinciale Staten.