BRESKENS - De vogelpest lijkt plotseling de kop te hebben opgestoken in de provincie Zeeland. Het ministerie van Landbouw heeft maandagavond laat een verdacht pluimveebedrijf in Breskens ontdekt. De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) is onmiddellijk begonnen met ruimen van het bedrijf.

Het ministerie heeft een vervoersverbod ingesteld voor een gebied van 10 kilometer rond Breskens, in de westhoek van Zeeuws-Vlaanderen. Het pluimveebedrijf is het enige dat ligt in de kilometerzone waar volgens de regels de kippen meteen moeten worden afgemaakt. In de 3-kilomterzone, waar onderzoek op de vogelpest gaat plaatsvinden, liggen vier pluimveebedrijven.

Minister Veerman benadrukte dat het in Breskens om een ernstige verdenking gaat. "De vogelpest is nog niet vastgesteld. Maar als het zo is, dan hebben we nog geen flauw idee waar het vandaan komt." Veerman vertelde dat de pluimveehouder zelf aan de bel heeft getrokken. "Hij zag meer sterfte dan normaal onder zijn kippen. Onze dierenartsen hebben vervolgens ziekteverschijnselen geconstateerd die niet meteen op vogelpest wijzen, maar die ernstig genoeg zijn om uit voorzorg het bedrijf te ruimen."

Voorzitter Wolleswinkel van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders reageerde geschokt. "Een zwart scenario doemt op. Onmiddellijk handelen in een brede zone is nu vereist". Hij kon evenmin aangeven waar deze nieuwe besmetting vandaan zou kunnen komen: "Misschien is er contact geweest met een bedrijf in de Gelderse Vallei, maar het kan ook uit een heel andere hoek komen: België of watervogels."