BREDA - Premier Balkenende vindt dat er "hiaten zijn in deinformatievoorziening" in de kwestie-Margarita, maar zegt ook datbevoegdheden correct gebruikt zijn.De bewindsman zei dit maandagavond in Breda tegenover de pers,terwijl politiek Den Haag in afwachting was van de brief diehierover naar de Tweede Kamer moet gaan.

De directeur van het Kabinet van de Koningin, F. Rhodius, deedhet verzoek aan de BVD om informatie te verzamelen over De Roy vanZuydewijn, toen die een huwelijkskandidaat was van prinsesMargarita. Later zou blijken, dat de betrokken ministers hiervanniet op de hoogte waren.

In de toekomst moeten volgens Balkenende bewindslieden van ditsoort onderzoeken op de hoogte worden gebracht. Dat informatie uithet BVD-dossier bij de vader van Margarita terecht kwam, betekentniet dat mensen hun bevoegdheden niet correct gebruikt zoudenhebben.

Balkenende zegt dat Rhodius de informatie heeft doorgespeeldnaar degene die op dat moment de beste gesprekspartner zou zijn. Depremier herhaalde dat dit soort onderzoeken gebruikelijk zijn bijhuwelijkskandidaten in de koninklijke familie. Hij zei echter ook,dat "serieuze vragen" waren gerezen rondom de integriteit van DeRoy van Zuydewijn.Balkenende houdt staande dat De Roy van Zuydewijn en Margaritaniet zijn afgeluisterd.