DEN HAAG - De advocaten van prinses Margarita en haar manEdwin de Roy van Zuydewijn hebben maandag aangifte gedaan tegenvoormalig premier Kok en de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken)en Zalm (Financiën).

Zij worden beschuldigd van valsheid in geschrifte, schending vanhet ambtsgeheim, oplichting en ambtsdwang. Ook tegen ambtenaren vandiverse ministeries en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienstis aangifte gedaan.

Advocaat J. Pen van De Roy van Zuydewijn heeft dat maandagavondgezegd in het tv-programma Nova. De aangifte heeft onder meerbetrekking op het BVD-onderzoek dat naar De Roy is ingesteld voorzijn huwelijk met Margarita.

Tegen leden van het huidige kabinet is geen aanklacht ingediend,omdat zij wel politiek maar niet strafrechtelijk verantwoordelijkzijn zijn, aldus Pen.