DEN HAAG - De LPF wil dat langdurige en hopelozedrugsverslaafden onder medisch toezicht hun heroïne, crack ofcocaïne kunnen krijgen. Er lopen al enkele jaren experimenten metde verstrekking van heroïne op medisch voorschrift, maar de LPF wildat dit wettelijk wordt vastgelegd.

LPF-Tweede-Kamerlid Eerdmans zal nog voor de zomer eeninitiatiefwetsvoorstel hierover indienen bij de Tweede Kamer, zoheeft hij maandag gezegd. Vorig jaar ontstond nog verwarring overhet standpunt van de LPF. LPF-Tweede-Kamerlid Zvonar was toen tegende experimenten die de vroegere minister Borst van Volksgezondheidin gang had gezet.

Kansloze gevallen

Dat was volgens Eerdmans echter een foutje. "We willen juistdat de experimenten officieel worden. Het gaat alleen om dekansloze gevallen, vaak psychotische verslaafden die crimineelgedrag of overlast veroorzaken." Eerdmans vindt dat zij onderdrang of dwang in een verslavingskliniek terecht moeten kunnen."Het gaat om het bestwil-criterium, om mensen ook tegen zichzelfte beschermen. Het is dus niet vrijwillig. Maar ik denk dat demeesten het zelf willen." Afkicken staat niet voorop, maar zoumeegenomen zijn, aldus de LPF.

Eerdmans komt met zijn voorstel op aandrang van LeefbaarRotterdam en de Bouman verslavingszorg in Rotterdam. Dominee Visservan de Pauluskerk in Rotterdam heeft gezegd niet langer te willenopdraaien voor de problematische drugsverslaafden in die stad dienergens anders terecht kunnen.

Minder criminaliteit

Het gaat de LPF er voornamelijk om de openbare orde enveiligheid te verbeteren. De drugsverslaafden zullen dan niet meerhoeven te stelen om hun dagelijkse portie drugs te betalen. Welkeverslaafden er precies voor in aanmerking komen en onder welkevoorwaarden gaat de LPF nog preciseren, zegt Eerdmans. In de grotesteden bestaat, zowel links als rechts, al grote steun voor dezebehandeling van drugsverslaafden.

Het demissionaire kabinet heeft vorig najaar een commissieingesteld die bekijkt al of en hoe de experimenten in de gewonezorg kunnen worden opgenomen. Eerdmans verwacht dat zijn initiatiefhet politieke draagvlak zal vergroten. Het CDA is tot nu toe tegende verstrekking van harddrugs geweest.