DEN HAAG - De Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV)heeft al ongeveer een miljoen kippen gedood in verband met devogelpest, zo heeft het ministerie van Landbouw maandagbekendgemaakt. Volgens het departement was het aantal verdachtebedrijven maandagavond opgelopen tot vijftig. Van 28 daarvan staatvast dat ze door het virus zijn getroffen.

Het besmette gebied rond Barneveld is inmiddels de Rijnovergestoken. Sinds de nacht van zondag op maandag gelden de extravoorschriften voor het vervoer van agrarische producten en hetbinnenhouden van dieren ook in de omgeving van Eck en Wiel enLinden in de Betuwe.

Volgens een woordvoerder van Landbouw horen de acht nieuwebesmettingen van maandag nog bij de eerste uitbraak van hetbesmettelijke vrius. De 'tweede golf', waarvoor de RVV zondag zeite vrezen, wordt pas later verwacht.

Oogaandoening

Staatssecretaris Ross van VWS kondigde maandag aan dat iedereendie betrokken is bij het ruimen van besmette pluimveehouderijenonderzocht zal worden op dieren- en mensengriepvirussen. Zijbesloot daartoe, nadat was gebleken dat het virus bij een van deruimers is aangetroffen. De getroffene heeft een oogaandoening enwordt daarvoor behandeld.

Nieuwe variant

Ross heeft ook bepaald dat het advies gehandhaafd blijft datruimers van boerderijen een griepprik moeten halen en beschermendekleding moeten dragen. Het vogelpestvirus is een griepvirus datniet gevaarlijk is voor mensen. Als iemand echter met een menselijkgriepvirus ook besmet wordt met het vogelpestvirus kan er eennieuwe variant ontstaan die mogelijk wel schadelijk is voor devolksgezondheid.

De Nederlandse supermarkten oriënteren zich wegens de vogelpestop de aankoop van pluimveevlees in het buitenland, zo heeft hetCentraal Bureau Levensmiddelenhandel laten weten. Enkelesupermarkten zijn daar al toe overgegaan. Er is in Nederland nogwel aanbod, maar de supermarkten houden er rekening mee dat ditopraakt. Met de aanvoer van eieren zit het voorlopig nog wel goed.