DEN HAAG - De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks is boos dat het kabinet weigert studenten recht te geven op huursubsidie. Een motie daartoe werd eind vorig jaar unaniem door de Tweede Kamer aangenomen, maar het kabinet legt de Kamerwens naast zich neer.

GroenLinks-Kamerlid Van Gent wil minister Kamp van Volkshuisvesting nog deze week in de Kamer ter verantwoording roepen. Ze zal dan ook eisen dat een andere motie van GroenLinks wordt uitgevoerd. Daarin staat dat huurders bij gedwongen verhuizing een schadevergoeding van 5000 euro moeten kunnen krijgen.