DEN HAAG - Een op de zes basisscholen geeft niet duidelijk aan dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Dat verklaart volgens minister Van der Hoeven (Onderwijs) voor een deel waarom een op de drie ouders niet op de hoogte is van die vrijwilligheid.

Dat blijkt uit een brief die de minister maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister wijst erop dat de onderwijsinspectie nalatige scholen op de vingers zal tikken.