DEN HAAG - De politie gaat de komende drie maanden extra controleren op het dragen van autogordels. De controles maken deel uit van een nieuwe publiekscampagne, die er vooral op gericht is het gordelgebruik bij passagiers op de achterbank aan te moedigen. Hoewel dit verplicht is, draagt slechts één op de drie achterbankzitters een autogordel.

Omdat deze passagiers vaak kinderen zijn, richt de campagne zich ook deels op basisscholieren. In een folder worden zij erop gewezen hoe gevaarlijk het is om zonder veiligheidsriem achterin een auto te zitten. Ook de bijbehorende tv-spot richt zich vooral op bankzitters. Verder verrijzen er langs de snelweg nieuwe borden met de tekst 'Daarom, gordel om'. Minister De Boer van Verkeer lanceert de campagne woensdag.

Het gebruik van gordels is de laatste jaren toegenomen tot 80 procent in 2000. Toch is dit nog te laag, vindt het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als 90 procent van de inzittenden de autogordel zou dragen, bespaart dit jaarlijks 47 verkeersdoden en ernstig gewonden volgens cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Sinds 1975 is het verplicht om autogordels te dragen in personenauto's. Vanaf 1992 geldt dit ook achterin de auto, als daar riemen aanwezig zijn. Opvallend is dat de gordels minder vaak worden gedragen in de bebouwde kom, terwijl daar de meeste ongelukken gebeuren.