RIJSWIJK - De Nederlandse Moslim Raad heeft Geert Wilders en diens partij PVV uitgenodigd voor een "constructieve dialoog" om de polarisatie en gevoelens van angst in de Nederlandse samenleving te bestrijden.

De raad begrijpt de zorgen van Wilders en de vele Nederlanders die op zijn partij hebben gestemd, maar meent dat de PVV-leider de Koran niet de schuld kan geven van gewelddadige acties van individuen of groepen.

Met de uitnodiging reageert de raad op het pleidooi van de PVV-leider voor een verbod van de Koran.

Het samenwerkingsorgaan van moslimorganisaties van diverse pluimage heeft Wilders in het verleden vaker voor een gesprek uitgenodigd, maar de PVV-leider is daar nooit op ingegaan.

Toepassing

Moslims geloven dat de Koran veertien eeuwen geleden werd geopenbaard, schrijft de raad. Ze lezen hun heilige boek daarom ook in de geest van de tijd waarin de profeet Mohammed heeft geleefd en streven naar een toepassing die recht doet aan de huidige tijd.

Kritisch

In de Koran vinden moslims de aansporing en handreikingen om met respect en vreedzaam samen te leven met geloofsgenoten en met niet-moslims, ook mensen die de islam kritisch benaderen.

Daarom vindt de raad de verdieping van de discussie noodzakelijk om te komen tot een genuanceerd beeld van de islam, de Koran en de leefwijze van moslims.