AMSTERDAM - Het gebruik van pepperspray verhoogt het veiligheidsgevoel van agenten op straat. "Collega's die vroeger risicogebieden en situaties meden, gaan er nu wel op af. Dat heeft ook een positief effect op het ziekteverzuim." Dat zijn de conclusies van twee onderzoekers die de proef met pepperspray in vier politiekorpsen hebben geëvalueerd.

Aan het einde van dit kwartaal beschikken alle korpsen over pepperspray, maar alleen agenten die hebben leren omgaan met het nieuwe geweldsmiddel, mogen het gebruiken. De komende drie jaar moet elk gebruik van pepperspray worden gemeld aan het onderzoeksteam, op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wel vinden B. Schot, landelijk projectleider invoering pepperspray en O. Adang, die het evaluatie-onderzoek leidt, dat de opleiding moet worden verbeterd. Politiemensen raken zichzelf en collega's nog geregeld bij het gebruik van de pepperspray. De spray veroorzaakt korte tijd hevige pijn en desoriëntatie.

De onderzoekers waarschuwen wel voor het te pas en onpas gebruiken van pepperspray. Als een ander minder ingrijpende oplossing mogelijk is, moet die worden toegepast. Wel is uit het onderzoek in een aantal gevallen gebleken dat pepperspray het gebruik van een vuurwapen heeft voorkomen.